โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กำหนดรับใบงาน ภาคเรียนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
คณะผู้บริการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก sar ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64
สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดผู้ไม่ฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64