โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 48) 28 เม.ย. 64