โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ภาพกิจกรรม
16 มิ.ย.63 ท่านผู้อำนวยการและคณะครู เดินทางไปส่งครูกุลวณิช แก้วสถิตย์(ครูมา)ที่รร.ชุมชนวัดกำแพง และศึกษาดูงาน ว.21 ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์ และคณะครูที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ และดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,09:58   อ่าน 236 ครั้ง