โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กล่องแปลงร่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 242.84 KB 169
ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.03 KB 481
โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.11 KB 312
หนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.05 KB 154
วาดภาพหรรษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 134
วาดไปเล่าไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 370
ร้อยรักษ์นาฏศิลป์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 177.22 KB 302
มายากลกระดาษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.88 KB 345
ภาษาไทยนอกกะลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.54 KB 149
ป๊อบอัพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.33 KB 518
ปราสาททองเธียร์เตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 161.71 KB 546
บิงโกหรรษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.53 KB 157
น้ำหมักชีวภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 886.69 KB 326
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.16 KB 158
ดอกไม้โปร่งใส RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.16 KB 462
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 412
ลูกปัดมหัศจรรย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 394.53 KB 402
มหัศจรรย์พันใบตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 180
Dance for your self RAR Archive ขนาดไฟล์ 503.08 KB 206
singerkids RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.88 KB 144